Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

RAMOWE PLANY DNIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

Ramowy rozkład dnia grupy I „Biedronki”
2021/2022
 

Godziny Zajęcia dnia
7.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy ruchowe, zabawy w kole ze śpiewem, zabawy ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowo – higieniczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.15 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wg wybranego programu.
9.15 – 10.30 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo – ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy tematyczne.
10.30 – 11.00 Czytanie literatury dla dzieci. Zabawy odprężające.
11.00 – 11.15 Zabawy muzyczne, ruchowe, twórcze.
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo – higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne.
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 13.45 Leżakowanie (słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej)
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo- higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15-15.30 Czytanie literatury dla dzieci. Ćwiczenie indywidualne z dziećmi. Rozmowy kierowane. Zabawy integracyjne.
 
Ramowy rozkład dnia grupy II „Żabki”
2021/2022
 
Godziny Zajęcia dnia
6.00-7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, integracyjne, służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30-8.00 Zabawy ruchowe, zabawy w kole ze śpiewem, zabawy ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowo – higieniczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.15 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wg wybranego programu.
9.15 – 10.30 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo – ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy tematyczne.
10.30 – 11.00 Czytanie literatury dla dzieci. Zabawy odprężające.
11.00 – 11.15 Zabawy muzyczne, ruchowe, twórcze.
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo – higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne.
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 12.30  Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela.
12.30- 13.00 Ćwiczenie relaksacyjne. Programy czytelnicze. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenie graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
13.00- 13.45 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo - higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15-15.00 Czytanie literatury dla dzieci. Ćwiczenie indywidualne z dziećmi. Rozmowy kierowane.
15.00 – 16.00 Zabawy integracyjne. Zabawy i gry stolikowe z niewielką ingerencją nauczyciela.
 
 
Ramowy rozkład dnia grupy III „Sówki”
2021/2022
 
Godziny Zajęcia dnia
7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, integracyjne, służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Zabawy w kole ze śpiewem.
8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowo –higieniczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.15 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wg wybranego programu.
9.15 – 10.30 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo – ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy tematyczne.
10.30 – 11.00 Czytanie literatury dla dzieci. Zabawy odprężające.
11.00 – 11.15 Zabawy muzyczne, ruchowe, twórcze.
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo – higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne.
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 12.30  Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.
12.30- 13.00 Ćwiczenie relaksacyjne. Programy czytelnicze. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenie graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo- higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15-15.00 Czytanie literatury dla dzieci. Ćwiczenie indywidualne z dziećmi. Rozmowy kierowane.
15.00 – 16.00 Zabawy integracyjne. Zabawy i gry stolikowe z niewielką ingerencją nauczyciela.
 
 
Ramowy rozkład dnia grupy IV „Pszczółki”
2021/2022
 
Godziny Zajęcia dnia
6:30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne i integracyjne
7.30 – 8.00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, grafomotoryczne. Praca z zespołem dzieci
o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.
8.00 – 8.15 Zestaw porannych ćwiczeń ruchowych.
8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowo – higieniczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wg wybranego programu.
10.00 – 11.15 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo – ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy tematyczne.
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo- higieniczne. Ćwiczenia artykulacyjne.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.30 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Realizacja dodatkowych programów.
12.30 – 13.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy na placu przedszkolnym.
13.30 – 13.45 Zabawy ruchowe.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo- higieniczne.
14.00 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 15.00 Czytanie literatury dla dzieci. Ćwiczenia indywidualne
z dziećmi, w tym praca wyrównawcza. Rozmowy kierowane.
15.00 – 16.30 Zabawy integracyjne. Zabawy i gry przy stolikach z niewielką ingerencją nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne i plastyczne. Porządkowanie sali.

 
 
Ramowy rozkład dnia grupy V „Motylki”
2021/2022
 
Godziny Zajęcia dnia
7:00 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne i integracyjne.
7.30 – 8.00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, grafomotoryczne. Praca z zespołem dzieci
o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym
i wychowawczym. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.
8.00 – 8.15 Zestaw porannych ćwiczeń ruchowych.
 8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowo –higieniczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wg wybranego programu.
10.00 – 11.15 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo – ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy tematyczne.
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo- higieniczne. Ćwiczenia artykulacyjne.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.30 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
12.30 – 13.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
13.30 – 13.45 Zabawy ruchowe.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo - higieniczne.
14.00 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 15.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, w tym praca wyrównawcza. Rozmowy kierowane. Zabawy swobodne według pomysłu dzieci.
15.00 – 16.00 Zabawy integracyjne. Zabawy i gry przy stolikach z niewielką interwencją nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, plastyczne.
Porządkowanie sali po zabawie.