Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Przedszkole Promujące Zdrowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Przedszkole Promujące Zdrowie
 
Definicja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
•  zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 
Standardy przedszkola promującego zdrowie:
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu
i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Zespół ds. Promocji Zdrowia:
 
Koordynator: Justyna Najgebauer - Olczyk - nauczyciel justyna87n@wp.pl
Członkowie:
Beata Szafraniec - nauczuczyciel
Marlena Lodzińska - nauczyciel
Faustyna Łągwa - nauczyciel
Agnieszka Skurska - nauczyciel
Katarzyna Woźniak - kucharka
Anetta Turniak - woźna oddziałowa
Anna Chojnacka - intendentka
Małgorzata Marosek - Rada Rodziców
 
 
Plan Działania w zakresie promocji zdrowia na dany rok szkolny 2022/2023
 
Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
1. Codzienne przebywanie dzieci na świeżym powietrzu
 • spacery
 • obserwacje przyrodnicze
 • wycieczki
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia w „Ogrodzie Czterech Pór Roku”
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele
2. Realizacja programów prozdrowotnych
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
luty 2023
 
cały rok szkolny
 
 
luty 2023
wszyscy nauczyciele
3. Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat zdrowego odżywiania
 • zbilansowana dieta (codzienny
  jadłospis),
 • przygotowywanie zdrowych
  posiłków/przekąsek,
 • zajęcia dydaktyczne na temat
  piramidy zdrowego żywienia
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele
pracownicy niepedagogiczni
 
4. Rozwijanie wiedzy praktycznej i teoretycznej
dotyczącej poruszania się
w ruchu drogowym
 • zajęcia dydaktyczne,
 • wycieczka do Piotrkowskiej Komendy Policji,
 • przechodzenie na przejściach dla pieszych w okolicy przedszkola
 • organizacja konkursu „Jestem bezpieczny”
cały rok szkolny
 
listopad 2022
 
 
cały rok szkolny
 
 
 
marzec 2023
wszyscy nauczyciele
 
wszyscy nauczyciele
 
 
wszyscy nauczyciele
 
 
 
Anna Wojtasińska
Anna Jarencka
5. Dbałość o czystość i higienę
 • codzienne mycie zębów po śniadaniu,
 • mycie rąk przed posiłkami, po
  skończonej zabawie, po
  wykonanej pracy plastycznej,
  po wyjściu z toalety,
po powrocie z placu zabaw,
 • monitorowanie czystości dzieci
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele
6. Aktywność fizyczna dzieci
 • gry i zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia poranne
 • ćwiczenia gimnastyczne,
 • dodatkowe zajęcia ruchowe „Bawimy się z żabka Klementynką” , „Zwinne motylki”
cały rok szkolny
 
 
 
wszyscy nauczyciele
 
 
 
 
 
Agnieszka Skurska
Anna Jarnecka
7. Współpraca ze społecznością lokalną
 • udział w konkursach
  o tematyce zdrowotnej,
 • współpraca ze Stacją Sanitarno –  Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim,
 • współpraca
  z lokalnymi przedstawicielami służby zdrowia
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele
8. Uprawa roślin zielonych
 • sadzenie roślin
  w „Ogrodzie Czterech Pór Roku”
 • wysiew ziół,
 • prowadzenie obserwacji
marzec - kwiecień wszyscy nauczyciele