Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2021/22

Stawka żywieniowa dzienna – 8 zł, w tym:
Śniadanie – 1,60 zł
Podwieczorek – 1,60 zł
Obiad – 4,80 zł
 
Opłata za pobyt w przedszkolu poza bezpłatnymi godzinami wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Realizacja godzin bezpłatnych odbywa się między 7.30 – 12.30.
Opłatę za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu należy regulować na podstawie informacji o wysokości wymaganej wpłaty,
do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola:
nr   18 1560 0013 2003  7831  0000 0030

z podaniem w tytule płatności:  miesiąca, imienia i nazwiska rodzica oraz imienia i nazwiska dziecka, którego dotyczy opłata.