Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2022/23

Stawka żywieniowa dzienna – 10 zł, w tym:
Śniadanie – 2,00 zł
Podwieczorek – 2,00 zł
Obiad – 6,00 zł
 
Opłata za pobyt w przedszkolu poza bezpłatnymi godzinami wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Realizacja godzin bezpłatnych odbywa się między 7.30 – 12.30.
Opłatę za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu należy regulować na podstawie informacji o wysokości wymaganej wpłaty,
do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola.

Z dniem 1 stycznia 2023r. nastąpiła zmiana numeru konta przedszkola.

Nowy nr rachunku:
nr   74109025900000000152173332


Wpłaty dokonujemy z podaniem w tytule:  miesiąca, imienia i nazwiska rodzica oraz imienia i nazwiska dziecka, którego dotyczy opłata.