Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Otwarcie "Ogródka Czterech Pór Roku"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

30 września 2019 roku nastąpił odbiór punktu dydaktycznego pn. „Ogród czterech pór roku” przy Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Ogród jest owocem akceptacji uzyskanej w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zorganizowanie „Ekopracowni pod chmurką”. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 48 903 zł. Punkt dydaktyczny pn. „Ogród czterech pór roku” przy Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim został zrealizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 578/EE/D/2018, zawartej w dniu 27.12.2018  r. w Łodzi pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Piotrków Trybunalski. Teren ogrodu będzie wspaniałym miejscem do prowadzenia przyrodniczych obserwacji, eksperymentów, zajęć z edukacji ekologicznej. Rozpoczynamy z dziećmi całoroczną przygodę z cyklem zajęć przyrodniczo – ekologicznych.
Przedstawiamy zdjęcia – od projektu do realizacji.